Jump to content

Regulamin Forum - Polityka Prywatności


fortyck
 Share

Recommended Posts

Obowiązują następujące zasady (użytkownik korzystając z forum w pełni zgadza się ich przestrzegać):


1. Rejestracja

W czasie rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w polach, które są wskazane jako obowiązkowe (pola nieobowiązkowe, jeśli są wypełnione przez użytkownika, również powinny zawierać poprawne dane).

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na forum (wykrycie duplikatów grozi blokadą wszystkich kont).

Użytkownik zgadza się na dodanie swoich danych do ogólnodostępnego spisu użytkowników Forum.

Każdy zarejestrowany użytkownik dba o swoje konto i udziela się na forach.


2. Ogólne zasady korzystania z forum

Każde forum ma swoją określoną tematykę, pisząc nowy wątek należy starannie wybrać do którego z nich najlepiej pasuje.

Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania wątków o tej samej lub zbliżonej treści w kilku działach jednocześnie.

Kultura wypowiedzi obowiązuje wszystkich - całkowity zakaz używania wulgaryzmów, obrażania i atakowania innych użytkowników.

Obowiązuje zakaz umieszczania wątków epatujących seksem, przemocą, promujących narkotyki, treści rasistowskie, itp.

Jeżeli zniknął post który napisałeś/aś poszukaj go na innych działach (być może został przeniesiony lub usunięty jeśli łamał zasady Regulaminu).

Zanim ponownie zamieścisz post, który zniknął z forum, przeczytaj regulamin.

Nie zamieszczaj kolejnych postów o tej samej treści, formie lub tytule jak te, wykasowane przez Moderatora lub/i Administratora.

Każdy dział jest moderowany.

Moderatorzy dokładają wszelkich starań aby korzystanie z niego było przyjazne, łatwe i przyjemne - jednakże, nie są robotami a ludźmi - i nie przebywają na forum 24 godziny na dobę, w związku z powyższym - użytkownicy proszeni są o cierpliwość.

W ramach sygnatury dozwolone jest umieszczanie obrazków, lub zdjęć o określonym w "ustawieniach profilu" rozmiarze.

 

 

3. Treść wiadomości na forum

Każdy nowo rozpoczęty wątek powinien zawierać w temacie skrót myśli/treści owego wątku.

Obowiązuje całkowity zakaz pisania wątków nie podając adekwatnego tytułu.

Obowiązuje całkowity zakaz pisania wątków DUŻYMI LITERAMI tj. z CAPS lockiem, nadmierną ilością znaków interpunkcyjnych (?????? czy !!!!!!!).

Obowiązuje zakaz pisania wątków skierowanych do konkretnej osoby - do tego celu są przeznaczone wiadomości prywatne lub wiadomości pisane na prywatne adresy korespondencyjne lub komunikatory internetowe.

W przypadku umieszczania w wątku zdjęć ze znacznikami , nie swojego autorstwa, wolno dokonywać tego wyłącznie za wyraźną zgodą ich autora.

W innym wypadku możliwe jest podawanie bezpośredniego linku do pliku, które chcesz pokazać.Administracja forum (Administrator, Moderator) zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości, zdjęć, kont użytkowników bez podania przyczyn

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Serwis fortyck.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika fortyck.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis fortyck.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

 

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu fortyck.pl.

 

 

 

 

 

I. Definicje

 

 

Forum-forum internetowe dostępne pod adresem http://forum.fortyck.pl

 

 

Administrator-Administratorem forum /Administratorem danych osobowych użytkowników jest Adam Kurelewicz. Dane kontaktowe administratora danych ul. Grochowa 10, 30-731 Kraków, e-mail fortyck@fortyck.pl

 

 

Użytkownik- każda osoba posiadająca konto na Forum

 

 

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.

 

 

Logi Serwera – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

 

 

II. Dane osobowe użytkowników

 

 

1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

2. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na Forum, tj. podczas formularza rejestracji użytkownika Forum i zapisu do newslettera. Zakres zbieranych danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, hasło, adres email. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania danych uniemożliwia założenie konta na forum, korzystanie z forum, korzystanie z newslettera

 

 

3. Użytkownik może także dobrowolnie podać oznaczenie płci, bądź lokalizacji- te dane jednak nie są wymagane do korzystania z Forum.

 

 

III. Logi serwera

 

 

Korzystanie z Forum wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane jest Forum. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to .in adres IP Użytkownika, data czas serwera) dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi Forum i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

 

 

IV. W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników:

 

 

Dane użytkowników przetwarzane są wyłącznie, do realizacji celów, do których zostały zebrane tj.

 

 

1. W celu niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

 

 

2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 

 

3. Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail, podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

 

 

VI. Okres Przechowywania danych Użytkowników

 

 

Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

 

 

1. Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

 

 

2. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w celach archiwalnych, tworzenia kopii zapasowej i innych o których mowa powyżej), do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 

 

3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody.

 

 

 

VII. Udostępnianie danych osobowych użytkowników

 

 

1. Dostęp do danych osobowych użytkowników posiada administrator lub osoby przez niego upoważnione.

 

 

2. Dane osobowe Użytkowników w zakresie obejmującym nazwę użytkownika widoczne są także dla innych użytkowników forum.

 

 

3. Administrator może przekazywać dane użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora.

 

 

4. Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: KEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

 

 

VIII. Uprawnienia użytkowników

 

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 

 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 

 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 

 

3. prawo do przenoszenia danych,

 

 

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

 

 

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

 

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

 

 

Administrator oświadcza, że przetwarzana dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników.

 

 

X. Czym są pliki „cookies”?

 

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć niewielkie informacje, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 

XI. Do czego używamy plików „cookies”?

 

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

 

XII Jakich plików „cookies” używamy?

 

 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

 

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 

 

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 

 

Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

 

 

Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu:

 

 

a) służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

 

 

b) służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

 

 

c) służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 

 

Biznesowe - Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:


Cookies tymczasowe (session cookies)
- cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.

 

 

Cookies stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:


Cookie własne (first party cookie)
- cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

 

 

Cookie zewnętrzne (third-party cookie) - cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą:

 

 

Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu
- umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

 

 

Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

 

 

Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

 

 

Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy
- umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
Lokalizacja
- umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

 

 

 

 

 

E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe - Obejmuje cookies:

 

 

a) niezbędne do poprawnego działania witryny

 

 

b) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

 

 

Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających

 

 

zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

 

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

 

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 

Usuwanie plików „cookies”

 

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

Usługi zewnętrzne

 

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Usługa IPS AntySpam

IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.

reCAPTCHA 2

Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin forum fortyck.pl - v. 3

Edited by fortyck
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...