Jump to content

Książki o Twierdzy Kraków


rower1025
 Share

Recommended Posts

Jakby ktoś miał mało lekturki o Twierdzy Kraków ;) to polecam pozycje poniżej :D

Tym każdy zaspokoi swoje Forteczne potrzeby :D

 

Bogdanowski J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 1979.

Bogdanowski J., Die Festung Krakow heute und die Probleme des Denkmalschutzes, Schriftenreihe Festungsforschung, Bd. 3, Wesel 1984.

Bogdanowski J., Neubelebung der Verlassenen Befestigungwerke, krakauer Erfahrungen, Strutture militari e territorio, Cortina d'Amprezzo 1990.

Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie galicji w latach 1850-1914, Kraków 1993.

Bogdanowski J., Krakowskie forty artyleryjskie, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Brzoskwinia W., Szkic związków przyczynowo - skutkowych w fortyfikacji na przykładzie fortu 53a "Winnica" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 3(3), 1997.

Brzoskwinia W., Twierdza Kraków w aspekcie zabytków techniki, Zeszyty Naukowo - Techniczne Oddziału Krakowskiego SITK, nr 26, 1993.

Brzoskwinia W., Kopuła pancerna fortu 44 "Tonie" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 3-4(6-7), 1998.

Brzoskwinia W., Krakowski Fort 51 "Rajsko" - fort artyleryjski na polu walki I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, [red.] Chorzępa J., Wap A., Białysto - Przasnysz 2000.

Brzoskwinia W., Hodbod M., Fort 49a "Dłubnia" na tle koncepcji i realizacji głównych fortów pancernych Moriza von Brunnera, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Brzoskwinia W., Janczykowski J., Główne problemy i uwarunkowania działalności miejskich i wojewódzkich organów ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Budziło J., Pozostałości twierdzy Kraków kanwą zieleni miejskiej, Architektura, 1996.

Chłopek M., Fortyfikacja polowa Twierdzy Kraków, Forteca, nr 4 (11), 2002.

Chłopek M., Spis obiektów kubaturowych Twierdzy Kraków, Forteca, nr 1 (12), 2003.

Chorzępa J., Twierdza Kraków w oczach obcych wywiadów (cz. I), Forteca, nr 4 (19), 2004.

Chorzępa J., Twierdza Kraków w oczach obcych wywiadów (cz. II), Forteca, nr 1-2 (20-21), 2006.

Czech P., Ostróg forteczny w grupie fortu 47 Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Demel J., Kraków na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kraków. Studia nad rozwojem miasta, [red.] Dąbrowski J., Kraków 1957.

Firlet J., Pianowski Z., Fortyfikacje kleszczowe zachodniej części wzgórza wawelskiego, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XIII, 1979.

Holewiński M., Problematyka konserwatorska zespołów koszarowych na przykładzie Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t.I, 1995.

Holewiński M., Archiwalne plany budowy Twierdzy Kraków (stan badań), Fortyfikacja, t.II, 1995.

Holewiński M., Twierdza Kraków w świetle przemian koncepcji planistycznych z lat 1856 - 1870, mpis - praca doktorska (mpis: Politechnika Krakowska, Kraków 1996).

Janczykowski J., Prace konserwatorskie w forcie nr 31 "św. Benedykt" w Krakowie, Fortyfikacja, t,II, 1995.

Jaskółowski P., Austriacko - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchu I wojny światowej, Kraków 2004.

Klimczak W., Materiały archiwalne dotyczące Twierdzy Kraków w zbiorach Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Laszczka A., Oryginalne korytarze - galerie fortu nr 38 "Skała", Fortyfikacja, t.II, 1995.

Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. I, Kraków 2001.

Łukasik H., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. II, Kraków 2001.

Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków znana i nieznana. cz. III, Kraków 2002.

Mikulski M., Zarys historii rozwoju grupy fortowej "Węgrzce" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 1(16), 2004.

Mikulski M., Zarys historii rozwoju grupy fortowej "Węgrzce" Twierdzy Kraków, Forteca, nr 2-3(17-18), 2004.

Peschak B., Prace konserwatorskie na forcie 49 1/4 "Grębałów", Fortyfikacja, t.II, 1995.

Stawiarski J., Fort "Winnica", Spotkania z Zabytkami, nr 3, 1992.

Środulska - Wielgus J., Problem ognia bocznego w fortyfikacji austriackiej, Fortyfikacja, t.II, 1995.

Środulska - Wielgus J., Zarys problematyki zadrzewień maskujących na przykładzie Twierdzy Kraków, Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych PAN, 1996.

Środulska - Wielgus J., Sposoby adaptacji zabytków fortyfikacji XIX-XX-wiecznej na przykładach Twierdzy Kraków i Twierdzy Przemyśl, mpis. (Archiwum Koordynatora 1 stopnia programu R.P.B.P. 1.11, UMK Toruń), Toruń.

Środulska - Wielgus J., Wielgus K., Parki kulturowe Twierdzy Kraków, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.

Wielgus K., Galicyjskie stacje lotnicze, Fortyfikacja, t.II, 1995.

 

 

i jeszcze trochę... :) choć mogą sie dublować

 

Waldemar Brzoskwinia Krzysztof Wielgus - Spojrzenie na Twierdzę Kraków - (Wydawnictwo Ostoja, Kraków 1991r.)

Janusz Bogdanowski - Architektura obronna - (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996r.)

Janusz Bogdanowski - Kraków w czasie I w.ś. - Rola Krakowskiej twierdzy w I wojnie światowej - (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków1998r.)

Mirosław Holewiński - Kraków przed stu laty - Szczegółowy plan twierdzy Kraków z roku 1904 - (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków1998r.)

Mirosław Holewiński - Problematyka konserwatorska zespołów koszarowych na przykładzie Twierdzy Kraków - (Fortyfikacja t.1, Agencja Wydawnicza Zebra, Warszawa- Kraków 1995r.)

Waldemar Brzoskwinia - Fortyfikacyjna wieża pancerna 8-centymetrowej armaty M.94 - (Forteca 1/98, Wydawnictwo Forteca, Przasnysz 1998r.)

Waldemar Brzoskwinia - Krótki zarys dziejów pancerza w fortyfikacji - (Forteca 1/97, Wydawnictwo Forteca, Przasnysz 1998r.)

Waldemar Brzoskwinia - Kopuła pancerna fortu 44 "Tonie" Twierdzy Kraków - (Forteca 3-4/98, Wydawnictwo Forteca, Przasnysz 1998r.)

Waldemar Brzoskwinia - Fortyfikacyjna wieża pancerna Senkpanzer M.02 - (Militaria 1/99, Warszawa 1999r.)

Waldemar Brzoskwinia - Pancerna wieża obserwacyjna fortyfikacji austro-węgierskich - (R-20 nr5, Zielona Góra 1995r.)

Marian Zgórniak - Kraków w czasie I w.ś. -Strategiczna rola Krakowa przed wybuchem i w czasie I wojny światowej - (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków1998r.)

Zbigniew Pruski - Bastion Polesie - (Wydawnictwo Forteca, Przasnysz 2000r.)

Vladimir Kupka - Pevnosti Krakov a Premyśl - (Fort Print, Praha 1999r.)

Janusz Bogdanowski - Sztuka obronna - (Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Krakowskiego, Kraków 1993r.)

Tomasz Nowakowski - Barwa i broń nr5 - Armia Austro-Węgierska 1908-1918 - (Wydawnictwo FENIX, Warszawa 1992r.)

Ignacy Krieger - Fotografie dawnego Krakowa - (Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989r.)

Roman Frodyma - Galicyjskie cmentarze wojenne - (Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 1995 - 1998r.)

Zbigniew Pianowski - Wawel obronny - (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1991r.)

 

 

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁ OCHRONY ZABYTKÓW

ATLAS TWIERDZY KRAKÓW

 

Fort 31 Św. Benedykt opr. Jan Janczykowski

Fort 49 Krzesławice opr. Waldemar Brzoskwinia

Fort 2 Kościuszko opr. Jan Janczykowski

Fort 49 1/4 Grębałów opr. Waldemar Brzoskwinia

Fort 51 Rajsko opr. Waldemar Brzoskwinia

Fort 50a Lasówka opr. Jadwiga Środulska-Wielgus

Dowództwo Okręgu Korpusu opr.Joanna Hiżycka, Stanisław Stawiński

Rakowice Lotnisko Twierdzy opr. Krzysztof Wielgus

Polowa pozycja wysunięta Dziekanowice - Bosutów opr.Jadwiga Srodulska-Wielgus

Bastion IVa (Fort 12) Luneta Warszawska opr. Piotr Bujas

Koszary Arcyksięcia Rudolfa opr. Mirosław Holewiński

Mapa Twierdzy (1899-1904) opr. Jan Janczykowski

Koszary kawalerii w Kobierzynie opr. Mirosław Holewiński

Schrony amunicyjne opr. Piotr Bujas

Fort 50 Prokocim opr. Waldemar Brzoskwinia, Jadwiga Środulska - Wielgus

Fort 44 Tonie opr. Waldemar Brzoskwinia

Fort 52 1/2 Skotniki - Sidzina opr. Waldemar Brzoskwinia

Zabytki fortyfikacji Twierdzy Kraków, ochrona i konserwacja w latach 1991-1998 - Waldemar Brzoskwinia, Jan Janczykowski

Z problematyki adaptacji krakowskich fortów opr. Jan Janczykowski

Atlas pancerzy Twierdzy Kraków cz.I opr. Waldemar Brzoskwinia

Zieleń Twierdzy Kraków opr.Jadwiga Środulska-Wielgus

i jeszcze inne...

 

Zapraszam do miłej lekturki :D

Link to comment
Share on other sites

Oprócz tego są jeszcze różne, świetne artykuły w rożnych, świetnych gazetach:)

Np. dosyć dawno temu czytałem całkiem fajny artykuł, o Twierdzy Kraków widzianej przez wroga, czyli jak TK wyglądała na szpiegowskich planach:)

Artykuł w "Fortecy" - magazynie historycznym, ukazującym się chyba dosyć rzadko (raz na kwartał?)

Link to comment
Share on other sites

Taak, tylko przydało by sie miec to wszystko w domu...

 

Co do mojego poprzedniego postu, w spisie który dal rower są też artykuły z Fortecy:)

 

A ja bym chciał napisać o ksiązce (a raczej serii trzech tomów), napisanych przez Henryka Łukasika i Adrzeja Turowicza: Twierdza Kraków znana i nieznana.

Musze przyznac że to włąsnie dzieki tym trzem ksiązkom, na prawde zainteresowałem sie Krakowską twierdzą. Przed tem wiedziałem tylko że te forty to po austryjackie i znałem ich tylko kilka (Kosciuszko, Kleparz, Benedykt). Potem coś sie zaczeło, ale dopiero kiedy natknolem sie na ta ksiązke, zdałem sobie z tego sprawe co to za obiekty stoja w takim stanie w krakowie. Te trzy ksiązki to raczej przewodnik turystyczny, a nie praca naukowa na temat Twierdzy Kraków. Napisana w taki sposób, że kazdy ją zrozumie (nawet ja), a mimo to mozna w niej znalezd wiele ciekwych informacji. W tzrech tomach zostały opisane (prawie) wszystkie forty, a oprócz tego wiele ciekawych tematów, nie tylko o Twierdzy Kraków, ale też zarys dziejów nowożytnej fortyfikaccji do 1794, fortyfikacje kleszcowe Tadeusza Kościuszki, walki o kraków w II Wojnie Światowej i takie tam. No i dosc duzo o samych fortach TK, polskich pułkach w C.K. armii, typach fortów i wiele, wiele innych, a wszystko zwiezle, prostym jezykiem, w sam raz zeby poznac podstawowe informacje:)

 

Niestety teraz ksiązki troche trudno dostac (I tom).

Link to comment
Share on other sites

książki bardzo łatwo kupić :)

kilka księgarnii internetowych oferuje I, II i III tom...

 

a jeśli chodzi o książki H. Łukasika, chciałem je kupić ;)

ale pomocny admin mi odradził ;) (dużo błędów w książce)

choć napewno dla początkującego miłośnika fortyfikacji taka książka naprawdę może wciągnąć tak jak wciągnęła ciebie :)

Link to comment
Share on other sites

no własnie, napisana w ciekwy sposób, w sam raz na początek:) może nawet nie chodzi o to że polecam ją kazdemu, ale w moim przypadku, to dziki nije zaczołem sie tym interesować.

A co do kupna ksiązki to chodziło mi o sprzedaz w księgraniach nie inetrentowych, tylko takich tardycyjnych :)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Matys

Dla zainteresowanych kupnem ATK:

 

Jak wiemy jeszce do nie dwanw mozna je było dostac w UMK na pl. Wszystkich Świetych, ale teraz po zmianach jakie zaszły książki dostaniemi na ul. Kanoniczej 24. Ale na razie sie nie spieszcie, bo pomimo że ATK są juz spakowane i czekają na przeprowadzke nie zostały jeszcze przeniesione. Max. do dwóch tygodni im to zajmie.

Link to comment
Share on other sites

Guest Matys
No i wreszcie! Dziś w końcu zdobyłem książkę pt. "Austro - Węgierska artyleria forteczna w przededniu wybuchy I Wojny Światowej", szkoda że nie odebrałem jej osobiście, bo kupiłem ją ( na allegro ), jak się później okazało od autora - Przemysława Jaskółowskiego :) Dopiero zabrałem sie do czyatnia, wiec nie za dużo moge o niej powiedzieć, ale wygląda ślicznie. Prawie 200 stron a w śroku mnóstwo archiwalnych zdjęć, planów, tebel, rysunków. Pięć rozkładanych wkładek (rozmieszcenie fortyfikacji na terenie Austro Wegier, Stopnie wojskowe artyleri i ich odznaki, Mannlicher Wz 1895, Senkpanzer M.02, kopuła 10cm hałbicy) no i mnóstwo tekstu. Na koniec jeszce zerknołem na Bibliografie, no i tak jak powinno byc. Prawie cała wiedza opiera sie na materiałach źródłowych - książek wydanych w wiedniu, i innych mistach w latach ok 1900, oprócz tego późniejsze książki, polska tylko jedna. Zapowiada sie ciekawie, wiecej bez przeczytania niestety napisać nie moge :)
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Do dotychczas wydanych trzech tomów autorstwa Panów Henryka Łukasika i Andrzeja Turowicza:

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 1

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 2

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 3

 

Dołączył ostatnio tom 4 "ponoć" zamykający całość tej serii:

 

Twierdza Kraków 4 - Wokół krakowskiej twierdzy - Epizody, bohaterowie, ślady bitwy o Kraków 1914 , Międzyzdroje-Kraków 2009

 

Niedawno stałem się jego posiadaczem i to z dedykacją od autora ;)

 

Co do książki to na razie rozpocząłem lekturę. Być może wypowiem się szerzej jak poczytam więcej.

Ale spodziewam się tego samego co po tomie 2 i 3 (1 nie czytałem) a mianowicie, że jest to pozycja nieco luźniejsza,

koncentrująca się bardziej na wspomnianych "epizodach" i opisie sytuacji w Twierdzy niż na konkretnych szczegółach...

Nie znajdziecie tam, jak również we wcześniejszych tomach, zbyt wielu technicznych opisów fortów, planów, czy tego typu jak dla mnie najfajnieszych tematów. Za to będzie tam sporo, że tak powiem "opisów słownomuzycznych" jak to było przed i w trakcie Wielkiej Wojny.

 

A co do błędów we wcześniejszych tomach, czy może ktoś przytoczyć jakieś konkrety?

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • 9 months later...
 • 2 weeks later...

Tym razem nie kupię, bo biblioteka na Rajskiej ma egzemplarz to sobie tam przejrzę.

 

A Atlas Twierdzy Kraków to dalej można dostać, tak jak jest napisane wyżej, na Kanoniczej 24, czy znowu gdzie indziej?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 1 month later...

Do dotychczas wydanych trzech tomów autorstwa Panów Henryka Łukasika i Andrzeja Turowicza:

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 1

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 2

TWIERDZA KRAKÓW ZNANA I NIEZNANA 3

 

Dołączył ostatnio tom 4 "ponoć" zamykający całość tej serii:

 

Twierdza Kraków 4 - Wokół krakowskiej twierdzy - Epizody, bohaterowie, ślady bitwy o Kraków 1914 , Międzyzdroje-Kraków 2009

 

Niedawno stałem się jego posiadaczem i to z dedykacją od autora http://forum.fortyck.pl/public/style_emoticons/default/wink.gif

 

Co do książki to na razie rozpocząłem lekturę. Być może wypowiem się szerzej jak poczytam więcej.

Ale spodziewam się tego samego co po tomie 2 i 3 (1 nie czytałem) a mianowicie, że jest to pozycja nieco luźniejsza,

koncentrująca się bardziej na wspomnianych "epizodach" i opisie sytuacji w Twierdzy niż na konkretnych szczegółach...

Nie znajdziecie tam, jak również we wcześniejszych tomach, zbyt wielu technicznych opisów fortów, planów, czy tego typu jak dla mnie najfajnieszych tematów. Za to będzie tam sporo, że tak powiem "opisów słownomuzycznych" jak to było przed i w trakcie Wielkiej Wojny.

 

A co do błędów we wcześniejszych tomach, czy może ktoś przytoczyć jakieś konkrety?

"Kaponiera typu kocie uszy" nie jest to typ a określenie umowne, pomylone opisy zdjęć, ponowne" uzbrojenie" fortu Mogiła w pancerze ( których nie ma od baaaardzo dawna, ostała się brama),zachowany "mur Carnota" w Rajsku (zburzony w ramach modernizacji w 1910) , kawerna w Kosocicach jako "skryte podejście do fortu" nieistniejący fort "n 14" - w książce figuruje jako istniejący , fort "Bronowice na 35 dział" dział miał 14( stan z 1910 8x15cm M59 +6X12 M61) i nazywa się " Zarzeką", 50 oficerów w Grębałowie, a było ich 5 ( 2X artyleria,2X piechota, 1 saper), moje ulubione "przepusty wodne pod ulicą Peotofiego" które w rzeczywistości są wejściami do kawern, pomylone opisy zdjęć koszar w forcie Rajsko, mapka z zachowaną kawerną na Zadworzu- nigdy na nią nie trafiłem, a przeczesywałem las wzdłuż i wszerz, "wysadzone schrony pogotowia" oraz "częściowo zniwelowane wały" w Krzesławicach- schronów nikt nie wysadzał-wszystkie są- część zamaskowana altankami działkowymi, wały są zniwelowane całkowicie, "kaponiera- tradytor w Mydlnikach dobudowana wg Łukasika w latach 1910-Fort nigdy nie posiadał tradytora a kaponiera powstała wraz z fortem w latach 1895-96 i była uzbrojona w zwykłe karabiny piechoty, drzwi w kaponierach fortu Prokocim służące do wypadów na wroga gdy ten znalazł się w fosie-no tak to w sumie po co uzbrojenie w kaponierach i sieć kolczasta we fosie, wyjścia te najpierw służyły jako wejścia za mur Carnota a po jego wyburzeniu w 1910 roku były zamknięte i mogły służyć do konserwacji, rozciągania itp sieci kolczastej we fosie, fosa każdego fortu wyglądała jak jeż nie było mowy o wyjściu do fosy podczas ostrzału, ataku itp. Dalej bastion I Zwierzyniec opisany jako dzieło półstałe z prostym czołem- na prawdę było to dzieło stałe, załamane, z kaponierą czołową, do której prowadziła poterna pod podwalnią, na barkach znajdowały się tradytory przystosowane po 1880 do funkcji koszarowych. Poza tym autorzy tego przewodnika korzystają z prac innych ludzi nie opatrzając fragmentów przypisami- na przykład końcowy opis fortyfikacji niemieckich i wojsk stacjonujących w Krakowie pod koniec 1944 pochodziz książki Tadeusza Wrońskiego "Kronika okupowanego Krakowa" w książce Łukasika, jest ten sam tekst tylko, że napisany "własnymi słowami", dalej zdjęcie tradytora fortu Borek- Borek nigdy nie miał tradytora- to kaponiera szyjowa, zdjęcie kaponiery "typu kocie uszy" w Forcie 7przedstawia mur oporowy redity... Wartownia Bramy Zakrzowskiej- to przecież Urząd Akcyzowy,a sama brama była o wiele dalej, zdjęcie kaponiery fortu N8- przedstawia prawy schron pogotowia na wale fortu... Łukasik to żaden znawca, a zaryzykowałbym stwierdzenie, że wręcz szarlatan- jego opowieści na temat rozwoju artylerii "wyobraźcie sobie państwo rurkę, na początku była to drewniana rurka a potem ktoś wpadł na pomysł, żeby z jednej strony ją zatkać", jednym słowem jako przewodnik- spoko, jako publikacja naukowa masakra, Łukasik jako historyk twierdzy- kompletne dno. To rzecz jasna nie są wszystkie błędy w tych książkach, ale te które wytknął recenzent, podany w przypisie poniżej

 

 

Żeby nie być gołosłownym i nie powielać błędu H Łukasika i jego ziomków

pisząc tego posta pozwoliłem sobie sparafrazować następujący artykuł

 

 

Paweł Polzner, Twierdza Raczej Nieznana,[w:] FORTECA ALMANACH HISTORYCZNY Rok IV nr 1/2003 (12) - notabene w tym samym numerze jest spis obiektów kubaturowych Twierdzy Kraków sporządzony przez Michała Chłopka ;)

Edited by Hauptmann
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Właśnie przeczytałem pierwszy tom Łukasika, i według mnie, to jak na pierwszą książkę o twierdzy to OK. Jest to myślę przewodnik "do wtajemniczenia się" w temat twierdzy.

Tak jak mówił Hauptmann, jest w niej niestety kilka błędów. Ale mnie najbardziej uderzają błędy ortograficzne i literówki! Np. w opisie fortu Zielonki : "Fort WSPOMANAŁY 3 baterie artyleryjskie". Oprócz tego, który tak zapamiętałem było jeszcze kilka innych błędów (nie podzielenie wyrazu itp.).

 

W dodatku rażący błąd jest przy legendzie o forcie Bibice (jeśli ktoś czytał to wie ;) ). Ale tak ogólnie książka jest fajna. I czy ktoś wie o czym są tomy 2 i 3 ? Chodzi mi o to, co opisują, jakie forty i fortyfikacje.

Link to comment
Share on other sites

Właśnie przeczytałem pierwszy tom Łukasika, i według mnie, to jak na pierwszą książkę o twierdzy to OK. Jest to myślę przewodnik "do wtajemniczenia się" w temat twierdzy.

Tak jak mówił Hauptmann, jest w niej niestety kilka błędów. Ale mnie najbardziej uderzają błędy ortograficzne i literówki! Np. w opisie fortu Zielonki : "Fort WSPOMANAŁY 3 baterie artyleryjskie". Oprócz tego, który tak zapamiętałem było jeszcze kilka innych błędów (nie podzielenie wyrazu itp.).

 

W dodatku rażący błąd jest przy legendzie o forcie Bibice (jeśli ktoś czytał to wie ;) ). Ale tak ogólnie książka jest fajna. I czy ktoś wie o czym są tomy 2 i 3 ? Chodzi mi o to, co opisują, jakie forty i fortyfikacje.

Tom 2 opisuje forty odcinka południowego i zachodniego, tom 3 "żelazny pierścień" opisuje forty rdzenia [zarówno nowe, jak i stare (nowe czyli forty N a stare czyli Kleparz, Kościuszko, Lunety, Bastiony itp) ] haha, w tomie drugim przy opisie Fortu 52 słodko pomylił samolot B24 z B17 -.- Ja Ci, Krychu, przyznam rację, jako przewodnik- jak dotrzeć do danego obiektu, spoko przydaje się, jako książka o twierdzy- totalna porażka, pomyłka i masakra. Nie jest to też pierwsza książka o Twierdzy (parę postów wyżej masz wymienionego Bogdanowskiego). Czekam z niecierpliwością na publikację Krakała- swoją drogą MÓGŁBY uchylić rąbka tajemnicy kiedy się ukarze :D
Link to comment
Share on other sites

Czy w którejś z tych książek opisane są kawerny?

Praktycznie w każdej są o nich wzmianki, ale takich stricte naukowych opisów brak. Nie ma niestety Zeszytu Twierdzy Kraków poświęconego kawernom (o dziwo jest zeszyt o schronach amunicyjnych). W 2 części Łukasika znajdziesz oczywiście wzmiankę o Kawernie Kosocice przy opisie zachodniego kosocickiego fortu. Przy Bodzowie i Winnicy o tamtejszych kawernach itd
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...